Vagttjenester

Safe Security Group ApS har mange års erfaring indenfor sikring og vagttjeneste. Vi tilbyder en bred vifte indenfor vagttjeneste ydelser.

Portvagt

Portvagtens primære opgave er at fortage adgangs- og udgangskontrol samt modtagelse af kunder og leverandøre til virksomheden. Portvagten kan ligeledes fortage runderinger på området og fortage åbning og aflukning af bygninger og kan overvåge tekniske alarmer, tyverialarmer samt videoovervågningen i virksomheden.

Receptionsvagt​

Receptionsvagten er den første som de ansatte og besøgende møder i virksomheden, det betyder naturligvis at vore medarbejder er præsentable samt pænt uniformeret og er imødekommende, de er også i stand til at udvise autoritet hvor det er påkrævet. Receptionsvagten kan varetage arbejdsopgaver så som:​

Butiksvagt

Butiksvagtens opgave er at sikre butikken og dens medarbejder imod tyveri, kassedyk og røveri samt at holde øje med utrygskabende personer. Den uniformerede butiksvagt har præventiv virkning i det at vagten står ved indgangen og kasselinjen, det meste af tiden og ind imellem rundere i butiksområdet.

Byggepladsvagt

Safe Security Group ApS har specialiseret sig i rådgivning og udførelse af vagttjeneste herunder elektroniske sikringsløsninger så som tyverialarmer, videoovervågning, adgangskontrol og elektroniske låse. Byggepladsvagten foretager rundering for at sikre at der ikke opholder sig uvedkommende personer på området samt foretager aflukning af bygninger, skurvogne, værktøjscontainer og porte til området.

Eventvagt

Eventvagten står for sikkerheden ved arrangementer som firmafester, julefrokoster, jubilæer, receptioner, udstillinger, messer, modeshow m.m. Eventvagterne har mange års erfaring og er uddannet i førstehjælp og konflikthåndtering, de er derved i stand til at se optræk til en konflikt og løse denne på en diplomatisk og professionel måde samt udvise autoritet hvor der er behov for dette.

VIP Sikkerhedsvagt

En VIP Sikkerhedsvagts arbejdsopgaver kan bla. være at eskortere en musik kunstner, skuespiller til og fra scenen samt være til stede på hotellet, sikkerhedsvagten kan ligledes være til stede under TV og filmproduktion samt bevogte udstyr og filmbusser når der ikke foretages optagelser.

Patruljerende vagt

Patruljevagten fører tilsyn indvendig og udvendig af virksomheden i henhold til den aftalte forholdsordre, under runderingen kontrolere vagten at yderdøre, porte og vinduer er lukket og låst, unødvendigt lys slukkes, patruljevagtens tilstedeværelse nedsætter risikoen for blandt andet brand- og vandskader samt hærværk og indbrud. Vagtpatruljeringen fortages med eller uden hund.

Den runderende patruljevagt er tryghedskabende for medarbejder der arbejder alene i bygningen udenfor normal arbejdstid, i tilfælde af uregelmæssigheder, kan vagten gribe hurtig ind.

Alarmpatrulje

Når en tyverialarm aktiveres registeres alarmsignalet på kontrolcentalen som herefter sender den nærmeste alarmpatrulje til alarmstedet. Vagten fortager udvendig og indvendig rundering for at sikre at vinduer og yderdøre er indtakt. Herefter tilkobler vagten alarmsystemet og aflevere en vagtrapport. I tilfælde af hærværk eller indbrudsskader, fortager vagten afdækning af vinduer og ydredøre og alarmen tilkobles før vagten forlader alarmstedet.